Stor avvik!

Categories Blogg

Som dere ser så har vi blitt fjernet fra topplisten, pga kraftig avvik. Vi har ikke peiling på hva som har skjedd… Vi tipper på det var på grunn at vi fjernet blogg linken våres ifra sosial medier. Vi gjord det på grunn av promotering, vi ville at flest trafikk skulle gå til de siste nyeste låtene “Welcome to my home, og Trying”. Vi viste omtrent hva vi gikk inn mot, og det var en av de dummeste tingene vi gjor. Vi driv også å planlegge en del radio program innlegg og tema innlegg, slik at vi kan være noen uker og måned i forveien når det kommer til blogging. Vi jobber også med et stort album “Spaceworld”, alle disse tingene har gjort at vi har vært lite aktivt på bloggen.

Hvis det noen som driv å ødelegge for oss, så ønsker vi at dere finner på noe annet! Det er ikke rett å ødelegge andre sitt karriere (Navn), pga sjalusi! Vi har jobbet hardt for alle målene våres og hvis folk er sjalu over våres suksess, så ber vi dere å finne på noen annet! Gå å lev et liv!

(English).

As you can see, we have been removed from the leaderboard due to severe discrepancies. We have no idea what happened … We bet it was because we removed our blog link from social media. We did it because of promotion, we wanted most traffic to go to the latest songs “Welcome to my home, and Trying”. We showed just about what we were going for, and it was one of the stupidest things we did. We also plan to schedule some radio program posts and theme posts so we can be a few weeks and months in advance when it comes to blogging. We are also working on a great album “Spaceworld”, all these things have made us not very active on the blog.

If there is anyone who is trying to destroy us, we want you to come up with something else! It is not right to ruin another’s career (Name), because of jealousy! We have worked hard for all our goals and if people are jealous of our success then we ask you to find someone else! Go live a life!

WPK Productions

0 kommentarer