Pretty Pretty – CCA Jonas

Categories Blogg

16 år gamle CCA Jonas er allerede et kjent ansikt for tusenvis av nordmenn før han til og med hadde gitt ut sin første singel, etter sin rolle i den hitdokumentarserien URO, vist på den nasjonale TV-stasjonen NRK.

Unge Jonas fant musikk for to år siden, og det var umiddelbart tydelig at han var en naturlig, bestemt til å skrive musikk og fremføre. Derfor bruker han all sin tid på artistkarrieren i disse dager. Vel, bortsett fra når han selv går på kurs.

Nå skal tenåringen gi ut sin debutsingel Pretty Pretty, via det Bergensbaserte merket Get FAT., Det første av flere ferske spor som bare venter på å bli hørt.

Pretty Pretty er ganske enkelt å sette en sang om en jente som skiller seg ut fordi hun er så pen. Jonas hevder det ikke er en historie fra hans virkelige liv.

Jonas-“Nei, det er ikke en ekte jente eller noen jeg kjenner”.

I musikken hans fremstår Jonas som både nonchalant og fokusert, og selv om melodiene er utfordrende, klarer han likevel å levere på en måte som gjør at det hele virker uanstrengt. Det var også folks reaksjon på ferdighetene hans allerede før han begynte å skrive musikk.

Jonas-“I Don’t Fuck Around With You av Big Sean. Jeg visste det utenat og pleide å rappe det til meg selv og vennene mine som i skolegården og gå nedover gaten. Plutselig sa en venn av meg at jeg skulle gjøre dette på ordentlig. Det økte virkelig selvtilliten min, sannsynligvis altfor mye, og jeg begynte å skrive mine egne sanger for ekte”.

Nå har han skrevet tekster i to år, og gjør sine egne miksende og vokale innspillinger.

Jonas-“Jeg lærer å produsere også. Jeg vil virkelig gjøre alt på en gang, men jeg har forstått at jeg bare må være tålmodig og jobbe hardt”.

(English). 

Sixteen year old CCA Jonas is already a familiar face for thousands of norwegians before even having released his first single, after his role in the hit documentary series URO, shown on national TV station NRK.

Young Jonas found music two years ago and it was immediately obvious that he was a natural, destined to write music and perform. That`s why he spends all his time on his artist career these days. Well, except when he`s attending class of course.

Now the teenager is set to release his debut single Pretty Pretty, via the Bergen based label Get FAT., the first of several fresh tracks just waiting to get heard.

Pretty Pretty is simply put a song about a girl who stands out because she`s so pretty. Jonas claims it`s not a story from his real life.

Jonas-“No, it`s not a real girl or someone I know”.

In his music, Jonas comes across as both nonchalant and focused, and even though the tunes are challenging, he still manages to deliver in a way that makes it all seem effortless. That was also peoples reaction to his skills even before he started writing music.

Jonas-“I Don`t Fuck Around With You by Big Sean. I knew it by heart and used to rap it to myself and my friends like in the schoolyard and walking down the street. Suddenly a friend of mine told me I should to this for real. That really boosted my confidence, probably way too much, and I started writing my own songs for real”.

Now he`s been writing lyrics for two years, and he does his own mixing and vocal recordings.

Jonas-“I`m learning to produce as well. I really want to do everything by myself at once, but I`ve come to understand that I just have to be patient and keep working hard”.

Spotify: https://open.spotify.com/track/7CdSMVamwealQzeUqwgLbD?si=lpOW7aQGRLGErddoR05jUA

Youtube: https://youtu.be/k8ZC0rZ_Yzo

WPK Productions

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar