I dag skal vi snakke litt om Linda Vidala. Vidala er en kjent artist som slo til med låten “Bængshot“, låten har over 11 milioner streams på Spotify! Linda Vidala er en utrolig talentfull artist! Hun lager alle sangene selv og det er ikke så mange folk som vet om det, hun legger utrolig mye arbeid i låtene. Hvis du hører på f.eks. Andre låtene av hennes så høre du styrken hennes. For ikke så lenge siden kom hun ut med sin nye album “Halv Thai“, et bra album du burde sjekke.

Linda og WPK har snakket en del i det siste og har blitt gode venner. Hvis du ikke vet hvem Linda Vidala er, så kan du sjekke henne ut. Sangene hennes blir ikke å skuffe deg! 💯

(English). 

Today we will talk about Linda Vidala. Vidala is a well-known artist who struck with the song “Bängshot“, the song has over 11 million streams on Spotify! Linda Vidala is an incredibly talented artist! She makes all the songs herself and not many people know about it, she puts an incredible amount of work into her songs. If you listen to e.g. The other songs of hers you hear her strength. Not long ago, she released her new album “Half Thai“, a good album you should check out.

Linda and WPK have been talking lately and have become good friends. If you don’t know who Linda Vidala is, you can check her out. Her songs won’t disappoint you! 💯

Havl Thai: https://open.spotify.com/album/6cqPlu7wdFypePvfC4BfdM?si=vDrsCVjjQgaRJ9x2cd9-OA

Facebook: https://www.facebook.com/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2pwsG2EHftKcMSzvUNYAdE?si=BBiyNnwnRBC4iG7a9MvwXQ

Instagram: https://instagram.com/lindavidala?igshid=67e54cl6ji9h

WPK Productions

En liten true facts vi ønsker å dele med dere. Det er utrolig viktig at du er på så mange social-medier som mulig. Grunnen til det er for å hver søkbar, da kan folk finne deg over alt. En annen ting er å ta kontakt med folk og spør om de kan adde nettsiden din på deres side, det gjør at du får høyere søk. La dem del deg, jo mere folk som deler, jo mere folk som vet om deg.

Husk at det er ikke alle som gidder å hjelpe, men er alltid noen som er villig til å hjelpe.

Ha det i tanken 😉

(English). A little true facts we want to share with you. It is incredibly important that you are on as many social media as possible. The reason why is to be searchable, so people can find you everywhere. Another thing is to contact people if they can add your website to their site, that makes you get higher searches. Let them share you, the more people who share, the more people who know about you.

Remember, not everyone is willing to share, but it’s always someone who wants to help.

Keep it in mind 😉

WPK Productions

Vi vil takke dere utrolig masse for 100K på Rolling Down! Sangen stiger hver dag takket være dere!

Rolling Down: https://open.spotify.com/track/7z6qPzEWzcobqbKRHJurDK?si=5rbQZzrwSKio09ALZPeGCQ

Vi ønsker å dele en låt WPK digger utrolig masse. Låten er ganske ny, låta er laget av IDK, ny artist. 24 heter låten, ganske hard & burn.🔥💯 Du finner låten i nye albumet hans (Is He Real)?

(English). We want to thank you so much for 100K on Rolling Down! The song rises every day thanks to you all!

We want to share a song WPK digs incredible alot. The song is quite new, the song is made by IDK, a new artist. 24 is the song name, pretty hard & burn🔥💯  You can find the song in his new album (Is He Real)?

Gucci it up & check it up! 👇🏾

Is He Real? https://open.spotify.com/album/2JnOb2SpW5DSOHhbW6GKru?si=nfvxRNLBR5C17282L0wojA

WPK Productions

God morgen våres lesere og fanser. I går skrev vi ikke en del innlegger pga. at vi var litt buzzy i går med andre ting, men vi e glad for at vi er tilbake nå. I dag ønsker vi å dele en god huskeregel om suksess reisen.

Viktig huskeregel: Det er ikke lurt å bare tenk på pengene, viktig at du gjør det fordi du syns det er gøy! Ikke gjør det for cash’en for da blir det helt feil fokus. Gjør det fordi du elsker det!

En annen ting, ha en plan for det du gjør! Sett deg ned og lag en del planer for reisen din. “Husk at reisen havner som regel ikke slik man forventet det. Ting kan fort snu, negativt eller positivt, viktig at du tar deg sammen og fortsetter uten å gi opp. For de som kriger for målene, oppnår det til slutt. Døren venter alltid på deg der den står. Aldri gi opp!”

(English). 

Good morning to our readers and fans. Yesterday we did not write a lot of posts, because we were a little buzzy yesterday with other things, but we are glad to be back now. Today we want to share a good remembering rule about the success of your journey.

Important Rule to Remember: It is not wise to just think about the money, it is important that you do it because you think it is fun! Don’t do it for the cash, because then it will be completely wrong focus. Do it because you love it!

Another thing, have a plan for what you do! Sit down and make some plans for your travels. “Remember that the journey usually does not end as expected. Things can turn around quickly, negatively or positively, it is important that you get along and continue without giving up. For those who are fighting for the goals, it eventually achieves. The door always waits on you where it stands. Never give up! ”

WPK Productions

 

?(Deluxe) et ny album av XXXTENTACION. Albumet kom i ut den 06.09.2019. Deluxe versjonen er en bedre kvalitet av albumet (?) av X, hvis du ikke har hørt første albumet av den nye versjonen anbefaler vi at du sjekker den ut. Det er også nye sanger som er lagt til det nye albumet.

(English). ? (Deluxe) a new album by XXXTENTACION. The album came out on 06.09.2019. The Deluxe version is a better quality of the old album ( ? ) By X, if you haven’t heard the old album of the new version we recommend you to check it out. There are also new songs added to the new album.

?(Deluxe): https://open.spotify.com/album/2c6s84YTwR9cfncPmB9fNW?si=m-aJi8uXThOSgkw0vMv-Hw

?:https://open.spotify.com/album/2Ti79nwTsont5ZHfdxIzAm?si=RSWHx1cjS46VDuytv4GIsA

Om noen dager eller uker kommer vi til å gi en del info om Spotify. Hvordan du kan øke suksessen på spotify. Det er en hardt jobb, men infoene og tipsene er utrolig hjelpsomt. Vi kommer til å ta med oss en gjest “Bandrec”. Skriv litt om hva han holder på med og litt om hvordan Spotify funker. Bandrec har lært WPK mye om spotify, hvis det ikke hadde vært for Bandrec hadde ikke WPK fått de resultatene på Spotify og andre streaming plattformene. Bandrec er den største Playlist curator i Scandinavia og han vet mye om det han gjør og jobber med.

Vi ønsker det beste for våres lesere og fanser slik at de kan oppnå suksessen sin.

En ting til! 😁 om noen uker kan dere høre WPK og Bandrec på Radio Nord Norge! De har hatt en del sendinger tidligere, og er noe dere ikke burde gå glipp av.

Ha en fin dag!

(English). 

In a few days or weeks we will provide some info on Spotify. How To Increase Your Success on Spotify. It’s a tough job, but the information and tips are incredibly helpful. We are going to bring a guest “Bandrec” with us. We’ll write a bit about what he is doing and a bit about his work with Spotify. Bandrec has taught WPK a lot about spotify, had it not been for Bandrec, WPK would not have received the results on Spotify and other streaming platforms. Bandrec is a playlist curator and knows a lot about what he does / works with.

We wish the best for our readers and fans so that they can achieve their success.

One more thing! 😁 in a few weeks you can hear WPK and Bandrec on Radio Nord Norge! They’ve had some broadcasts in the past, its something you shouldn’t miss.

Have a nice day!

WPK Productions

Vi har laget et perfekt spilleliste for sangene til X på et sted! Vi prøver å holde musikken hans i live, og vi ønsker at dere hjelper oss med å holder sangene hans i live ved å streame spillelisten. Du går aldri glipp av nye utgivelser av X! Sjekk spillelisten nå!

(English). We’ve created a perfect playlist for  X songs in one place! We’re trying to keep his music alive, and we want you to help us to keep his songs alive by streaming the playlist. You never miss new releases of X! Check the playlist now!

Playlist: https://open.spotify.com/user/wpkproductions/playlist/1wW7gVZLy1JOWmydmEcmwN?si=nEKKbtjBQuWsU2kCczKNJg