God morgen!

Snart har vi suttet ting sammen og er klar til å kjøre på igjen med flere innlegger, vi har hatt mye å gjør og har styrt med en del problemer, men men. Det er ikke lenge til Radio Program og gjeste intervjuer, Hold dere oppdatert.

Vi ønsker å dele en låt med dere. 😁 Hørt sangen av Machine Gun Kelly, Candy? Vi regner med at de fleste har hørt den, låten har vært ut en stund nå.

(English). 

Good morning!

Soon we have put things together and are ready to run again with more posts, we have had a lot to do and have managed with some problems, but. It’s not long for the Radio Program and guest interviews, stay tuned.

We want to share a song with you. 😁 Heard the song by Machine Gun Kelly, Candy? We expect that most people have heard it, the song has been out for a while now.

WPK Productions

Takeaway – The Chainsmokers

Ny låt av The Chainsmokers! Utrolig fin låt, de er utrolig flinke og talentfull! Anbefaler at dere sjekker låten ut! Kos dere med låten!

(English). New song by The Chainsmokers! Incredibly nice songs, they are incredibly clever and talented! Recommend that you check out the song! Enjoy the song!

WPK Productions

Som dere ser så har vi blitt fjernet fra topplisten, pga kraftig avvik. Vi har ikke peiling på hva som har skjedd… Vi tipper på det var på grunn at vi fjernet blogg linken våres ifra sosial medier. Vi gjord det på grunn av promotering, vi ville at flest trafikk skulle gå til de siste nyeste låtene “Welcome to my home, og Trying”. Vi viste omtrent hva vi gikk inn mot, og det var en av de dummeste tingene vi gjor. Vi driv også å planlegge en del radio program innlegg og tema innlegg, slik at vi kan være noen uker og måned i forveien når det kommer til blogging. Vi jobber også med et stort album “Spaceworld”, alle disse tingene har gjort at vi har vært lite aktivt på bloggen.

Hvis det noen som driv å ødelegge for oss, så ønsker vi at dere finner på noe annet! Det er ikke rett å ødelegge andre sitt karriere (Navn), pga sjalusi! Vi har jobbet hardt for alle målene våres og hvis folk er sjalu over våres suksess, så ber vi dere å finne på noen annet! Gå å lev et liv!

(English).

As you can see, we have been removed from the leaderboard due to severe discrepancies. We have no idea what happened … We bet it was because we removed our blog link from social media. We did it because of promotion, we wanted most traffic to go to the latest songs “Welcome to my home, and Trying”. We showed just about what we were going for, and it was one of the stupidest things we did. We also plan to schedule some radio program posts and theme posts so we can be a few weeks and months in advance when it comes to blogging. We are also working on a great album “Spaceworld”, all these things have made us not very active on the blog.

If there is anyone who is trying to destroy us, we want you to come up with something else! It is not right to ruin another’s career (Name), because of jealousy! We have worked hard for all our goals and if people are jealous of our success then we ask you to find someone else! Go live a life!

WPK Productions

Har dere hørt en av de nyeste låten til Post Malone? Utrolig bra låt, WPK digger den! WPK kunnet hørt på den om og om igjen 😎

(English). Have you heard one of the latest songs from Post Malone? Incredibly good song, WPK digs it! WPK could hear it over and over again 😎

WPK Productions

I morgen kommer “Trying” ut av WPK (feat. Nervending), hold dere oppdatert! 😁 Vi jobber utrolig hardt med et nytt album av WPK “Spaceworld”, dette er en av grunnen til at vi ikke har skrevet særlig mye i det siste. Dette er en stort prosjekt og vi ønsker all tid og energi i det.

Vi holder dere oppdatert!

(English). 

Tomorrow “Trying” comes out of WPK (feat. Nervending), stay tuned! 😁 We work incredibly hard on a new album by WPK “Spaceworld”, this is one of the reasons we haven’t written much lately. This is a big project and we want all the time and energy in it.

We will keep you updated!